Usluge fleksibilne potpore mikropoduzetnicima

europska-unija-zajedno-do-fondova-eu_0

 

ESI_OP

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.
  • Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta mingo.hr

  • Posredničko tijelo razine 2: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije hamagbicro.hr

  • Za više informacija o EU fondovima: strukturnifondovi.hr, strukturni fondovi - konkurentnost i kohezija

.

Opis projekta: Projekt pruža novi fleksibilan model usluga i pomoći mikropoduzetnicima u razvoju poslovanja, a koji uključuje niz modularnih usluga podrške mikropoduzetnicima. Kroz projekt se planira pružati nekoliko usluga specifično osmišljenih za mikropoduzetnike koje oni sami, uz stručnu podršku, mogu kombinirati i krojiti prema vlastitim potrebama.
Ciljevi i očekivani rezultati: Cilj ovoga projekta jest pružiti novi, fleksibilan model usluga i pomoći mikropoduzetnicima razviti poslovanje, pružiti im podršku u ključnim trenucima pri ključnim strateškim i operativnim odlukama, razviti poslovne procese te povećati njihovu profitabilnost odnosno povećati šanse za preživljavanje na tržištu. Projekt će razviti četiri nove usluge, a četrdeset i pet mikropoduzetnika će biti njihovi korisnici.
Ukupna vrijednost projekta: 540.486,93 HRK Iznos koji sufinancira EU: 459.017,70 HRK Kontakt podaci: zagreb.hosts@impacthub.net
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost tvrtke Pokreni ideju j.d.o.o.