Impact Hub Zagreb vodi tim koji pruža podršku povezivanju svojih članova, potiče međusektorske suradnje, inicira događaje i programe te se brine da je Impact Hub uvijek pun dobre energije.

Impact Hub Zagreb osnovala je grupa osviještenih pojedinaca koji su željeli stvoriti dom za razmjenu novih ideja, suradnju koja mijenja svijet te sigurno okruženje za lokalne društvene inovatore i poduzetnike.  Doznajte više o njima, cijelom timu i savjetnicima!

Tim Impact Hub-a Zagreb

Loris Conte

Loris je koordinator projekata unutar Impact Hub Zagreba. Trenutno završava studij političkih znanosti, a već četiri godi…

Learn more

Anja Kuga

Anja je zadužena za marketing i komunikaciju. Njena glavna uloga je predstaviti programe i usluge koje pruža Impact Hub Zag…

Learn more

Klaudija Ljevar

Klaudija je naša voditeljica ureda, odgovorna za organizaciju i nadzor poslovne dokumentacije. Također, brine se i …

Learn more

Anamarija Mostarac

Diplomirana magistrica poduzetništva i s diplomom iz upravljanja ljudskim resursima, Anamarija trenutno vodi financije, proj…

Learn more

Hermes Arriaga

Poduzetnik i umrežavatelj, inženjer po struci te kreativni mislilac u praksi. Hermes ima magistarsku diplomu iz ekonomije o…

Learn more

Duška Jelić

Arhitektica s više od petnaest godina iskustva u arhitektonskom dizajnu i upravljanju projektima. Stručnjakinja za lokalno …

Learn more

Ana Raguž

Ana je krajobrazna arhitektica koja je magistrirala održivi turizam. Kao jedna od suosnivačica Impact Hub-a Zagreb, preuzim…

Learn more

Savjetodavni odbor

Vesna Vrga Perović

Inženjer po struci, magistrirala poslovnu administraciju. Ona je predavačica i konzultantica na području upravljanja proje…

Learn more

Jasmina Lukačević

Inženjer matematike i stručnjakinja za ljudske resurse. Sa više od deset godina iskustva, ona je stručna moderatorica i s…

Learn more

Miljenka Plazonić-Bogdan

Stručna voditeljica i trenerica sa više od desetogodišnjim iskustvom na području organizacijskih strategija i razvoja pro…

Learn more